Rough – Greens - Fairways - Får

Oprettet d. 11. juni 2014

Roughen er som andre år tæt og saftig. I år har vi så fået en roughklipper, som vi vil bruge flittigt. Vi har klippet roughen første gang sidst i april måned. Herefter er der sprøjtet imod ukrudt, som kløver, bellis, mælkebøtter mm. Der er meget lang tid fra sprøjtning af uønsket vækst til virkningen indtræffer. Da vi ønsker størst mulig effekt af vores sprøjtninger, skal vi vente 3 uger, inden vi kan klippe græsset igen. Derfor er der roughområder, som ikke er klippet 2. og 3. gang. Vi er længst i processen på par 3 banen, hvor vi nu begynder at klippe rough for 3. gang i år. Denne gang er det med opsamling og container, som skal tømmes. Det er en langsommelig opgave som skal passes ind imellem de øvrige og vigtige opgaver.

Vores green er der, hvor jeg plejemæssigt ønsker, de skal være. Det betyder, at vi begynder at vertikalskære, og topdresse de kommende uger. Desuden skal vi snart lufte i dybden, så rødderne kan komme ned i vækstlaget og hente næring og vand.

Når væksten på de øvrige arealer tager af, kan vi også afsætte tid til at rulle greens. Det vil sikre at greenoverfladerne bliver mere ens at putte på.

Fairways er kommet rigtig godt gang i år. Vi ville gerne bruge ressourcer på at topdresse alle fairways, men vi har ikke haft den fornødne tid. Alligevel er de fleste render fra drænarbejdet jævnet godt ud. Vi havde held til at topdresse 13. fairway samtidig med, at der kom regn efterfølgende. Kan vi have det samme held fremover, bliver det hurtig godt.

Vi er godt tilfreds med de nye fairwayklippere. Der er god komfort i forhold til de gamle, og nyt grej klipper bare godt.

Fårene

Endelig kom der får på banen. Vi har 10 moderfår (Gimmer) og 20 lam. Der er 3 forskellige slags. De hvide er af racen Texel, de hvide med sort hoved er Southfork og resten en krydsning. De spiser næste alt, men har selvfølgelig nogle favoritter. De er vilde med kløver, tjørnebuske og vild Pastinak. Sidstnævnte er vi særligt glade for at holde nede, da den indeholder samme giftstof som også findes i bjørneklo og kan give udslæt. Det er en god hjælp til at holde roughen åben, så den ikke går i skov. Vi begyndte imellem hul 16 og 17. Her gik de ca. 3 uger, inden der var spist op og de skulle flyttes. Det var meningen, at vi skulle have hjælp den første gang de skulle flyttes. TAMU-centret, som vi låner fårene af, var forhindret på dagen da vi gerne ville flytte får, og vi besluttede hurtigt at gøre det selv. De fulgte pænt med og gik på tværs af banen til den nuværende placering imellem hul 12 og 13. Her kan de gå i ca. 4 uger. Herefter skal de gå i mindre arealer rundt på banen, i flytbare indhegninger. I det daglige bruger vi ikke meget tid på at passe får. De får vand og lidt vitaminer dagligt, men ellers passer de sig selv. Det er vigtigt, at de ikke fodres med andet end det græs banen kan tilbyde.

Venlig hilsen
Jan Ebdrup