Baneinfo primo oktober 2013

Oprettet d. 7. oktober 2013

Nyt fra banen oktober 2013.

 

  • At lukke igennem.
  • Nedslagsmærker.
  • Brug af vogn og buggy.
  • 14. greeenbunker.
  • Frost og den kommende vinter.

 

Lukke igennem...

Når vi greenkeepere arbejder på banen, lukker vi jer igennem, når det passer i arbejdsrytmen. Er vi i gang på en green eller f.eks. i en bunker, så hold jer klar med det rigtige jern i hånden. Når I står på teestedet , sæt bolden på en tee og hold jer klar til vi vinker jer igennem. Undgå at tage prøvesving i retning af arbejdsområdet, det kan nemt misforstås som et slag. Vi kan ikke altid se bolden og høre, at I råber FORE, så vink med armen, hvis vi er i fare.

Nedslagsmærker...

Når I rammer greens kommer der nedslagsmærker. De skal rettes op, ellers medfører det ujævn overflade til den kommende runde. Hvad der er meget værre er, at et nedslagsmærke er 3 uger om at restituere. Det græs der kommer, vil ofte være uønskede græsser som poa annua. Denne græsart er ikke ønskelig, da den er årsag til svampesygdomme på greens.  Så husk at rette op.

Brug af vogn og buggy...

Siden 2011 har vi arbejdet med at forbedre de fairways, der dræner dårligt. Målet er gode veldrænende fairways med et sundt græsdække hele vækstsæsonen.

Vi er nu færdige med at dræne pågældende fairways. Nu skal vi arbejde med jævnhed og et bedre græsdække. Det gør vi ved at topdresse, jævne render og efterså med egnede græssorter. Nogle fairways vil forbedres hurtigt og andre skal der sikkert arbejdes med. Vi har altså ikke nået målet endnu, men det kommer. Dræningen har medført, at vi nu er sikret, at det er muligt at bruge vogne og buggys hele vækstsæsonen, altså fra april til oktober. Der er få steder på banen, hvor det kan være nødvendigt at dræne for at sikre, at banen er fuldt ud anvendelig i den normale golfsæson. Disse steder registrerer vi og vurderer om det er nødvendigt med yderligere dræning. Om vi kan bruge vogne uden for sæsonen er en vurdering af græssets aktuelle udvikling i de kommende år.

14. greenbunker...

Der er nu sat trætrin i kanten på bunkerne ved 14. green. I bedes bruge disse trin eller gå ud af bunkers, der hvor kanten er lav. Fremover skal I ikke træde op af de stejle kanter. Jeg håber hermed at vi fremover kan undgå at kanten kollapser. I denne bunker må riverne gerne lægges på kanten,  når der er revet.

Frost og den kommende vinter...

Nu hvor vi er godt inde i efteråret, og dagene er korte, er golf noget vi spiller, når vejret er godt. De dage som ligner gode golfdage, begynder ofte med frost tidligt om morgenen. Rimfrosten kommer samtidig med, at solen står op, og det er meget fristende at komme ud på golfbanen. Disse morgener skal I se på” Banen ”, om der er nogle restriktioner for dagen. Vi lukker for golfspil på hele banen, når der er frost, sne eller for vådt. At banen er lukket betyder også, at der ikke kan trænes på Puttinggreen eller indspilsgreen.

 

Det kan betyde, at de tider, der er booket i golfbox tidligt på dagen, ikke kan anvendes. I må således bestille en ny tid, når det igen er muligt at spille.

Hvorfor spiller vi ikke når der er frost?

Græsplanter består hovedsageligt af vand. Når græsset i efteråret påvirkes af frost, er det meget modtageligt for skader. Cellerne i græsset sprænges, når det belastes af færdsel. Når det er beskadiget, er det mere modtageligt for svampeangreb.

Nogle dage kan det være så koldt, at jorden ikke tør helt op i løbet af dagen, og banen er lukket helt for spil. Der kan også være dage med flot vejr, hvor vi desværre må lukke en kort periode. Det er nemlig, når jorden tør i de øverste centimeter men stadig er hård af frost, at græs og rodnet rives fra hinanden.

Efter disse skader er det så grobund for, at ukrudt som kløver, mælkebøtter og vejbred nemt kan etablere sig. Når først græsset er gået i dvale i januar måned, kan det bedre modstå slid i frostvejr. Det er altså i efteråret og de første vintermåneder, at der er behov for at passe ekstra på banen, ved at lukke for golfspil.

Vinter...

Vi spiller golf på greens så længe der ikke er antydningen af svampeangreb. Alle greens vil være åbne for spil, når vejret og banen tillader det. Det betyder, at der spilles golf fra måtter til green. I skal betragte banen som en ny og anden udfordring, og ikke at vi spiller fra vinter tees. Vores teesteder er ikke store nok til at klare det slid, der er igennem en vinter, så derfor spiller vi ”bare en anden bane”

Der vil selvfølgelig også være en attraktiv vinterbane til de aktive, der bare må spille golf uanset vejret. Den vil ligne tidligere års bane, og vi har løbene over sommeren prøvet at forbedre disse provisoriske greens.

Græsset gror ikke om vinteren, og derfor skal alle, der spiller golf på denne årstid anvende måtter eller tee op på fairway for at undgå, at der slås store tørv af.

Der er i lighed med de foregående år vognforbud fra mandag 30. nov. 2013 til 31. marts 2014.

Med venlig hilsen

Jan Ebdrup