Sportsafdeling

Deltagere

Forretningschef, bestyrelsesmedlem, 1 medlem fra hvert af følgende udvalg Junior, Elite, Kanin, Turnering, Regionshold og Regeludvalg

Kvalifikationer:

Indgående kendskab til og indsigt i golfspillet på alle niveauer. Interesse og tid til at arbejde med juniorer, ynglinge, elite og/eller nybegyndere

Være ambassadører for golfklubben og golfsporten og altid optræde som det gode eksempel.

AFDELINGSansvar/opgaver:

 • inden for de økonomisk fastsatte rammer at skabe et dynamisk og attraktivt miljø, der tilbyder træning, regel og etikette-kurser, aktiviteter og turneringer under forskellige former, således at det tiltrækker og fastholder nybegyndere, juniorer, ynglinge og elitespillere i golfklubben.
 • afgrænse de enkelte underudvalgs opgaver og ansvar.
 • udarbejde rammer og retningslinier for junior, elite, kanin og regionshold. (se håndbog for juniorarbejdet)
 • ensretning af sammenfaldende/ relaterede opgaver ex. golfkørekort.
 • sikre at der udarbejdes aktivitetsplaner af de enkelte underudvalg.

Rammer for udvalg og K-i-K:

For at sikre en optimal udnyttelse af banen og klubbens ressourser er aftalt følgende:

Nyheder

  Sportsafdeling udvalg

  •  Finn Høeg
  •  Jette Krølbøll
  •  Vagn Nymand Madsen
  •  Ole Vagtborg
  •  Jørn Hedin
  •  Helle Faber
  •  Søren Bilstrup Andersen
  Se kontaktoplysninger

  Hedeland Golfklubs
  sponsorer