Får Hedeland får?

Oprettet d. 5. maj 2014

Ja det gør vi!

Fredag den 9. maj 2014 kommer 10 moderfår og 20 lam til Hedeland Golfklub. De kommer fra TAMU-centeret i Dragør. Vi har hen over vinteren samarbejdet med TAMU med det formål at få dem til at udsætte moderfår med lam på Hedeland Golfklubs bane.

Fårene skal ikke gå på selve banen, men i sekundære områder i den del af roughen som vi aldrig klipper.

Den primære årsag til at vi i baneudvalget har valgt at udsætte får er, at vi gerne vil have en grøn profil i vores klub, være ansvarlige overfor miljøet og bruge færre pesticider. Dette har imidlertid en pris, fordi der vil opstå flere uønskede vækster på vores bane, såsom mælkebøtter, bellis, m.m.

Vi kunne vælge at ansætte flere greenkeepere, så vi kunne gå og håndluge, men det vil være en bekostelig affære. Derfor har vi nu i stedet for hyret nogle ”greenkeeper assistenter”  via TAMU centeret i Dragør. Ideen er så, at de skal æde det frø og ukrudt, som ellers ville blive spredt ud over vores bane.

Som I sikkert har set, har vi her i april opsat noget hegn på banen. Der er lavet to permanente fårefolde. Den ene på skråningen til højre for hul 12.’s teesteder ind og ned mod hul 13, samt i området mellem hul 16 og 17 ned mod søen.

Der udover har vi 400 meter mobil fårefold, som vil blive opsat forskellige steder, hvor vi finder det nødvendigt.

Alle får og lam kommer til at gå sammen i den samme fold, og når de så har spist, hvad der er, bliver de flyttet til en ny fold. På den måde skulle de gerne kunne spise sig igennem vores ukrudt og forhindre spredning på banen.

DER ER SPILLEFORBUD I ALLE DISSE OG KOMMENDE FÅREFOLDE.

Lokalreglernes pkt. 8
Alle fårefolde er areal under reparation med spilleforbud.
Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 25-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Som tidligere skrevet er det TAMU centeret i Dragør, der stiller fårene og deres lam til rådighed, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Det er TAMU centerets får, og når vi når frem til efteråret, vil fårene og de nu store lam blive afhentet af TAMU. Nogle af lammene vil så blive slagtet, og kødet vil blive solgt til interesserede.

TAMU er andet end får. TAMU, der står for Træningsskolens Arbejdsmarkeds Uddannelse, er en uddannelse for unge mellem 18 og 30 år. Her hjælper man med at udvikle de arbejdsmæssige og sociale kompetencer, der kan bringe de unge videre til arbejdsmarkedet, eller til at gennemføre en erhvervsuddannelse. TAMU har 6 centre fordelt i Danmark og centrene i Storkøbenhavn, Ålborg, Odense og Vitskøl tilbyder bolig under uddannelsen. Eleverne kan vælge imellem 11 uddannelser på de forskellige skoler og uddannelsen sker gennem praktisk arbejde med den relevante teori.

TAMU’s jordbrugs og naturplejer uddannelse henvender sig til elever, der ønsker uddannelse eller job inden for landbrugsområdet, naturplejer, tekniske forvaltninger, eller hvem ved; greenkeeper. Uddannelsen består af pleje og pasning af kødkvægs- og fårebesætninger, produktion af markafgrøder, pleje og vedligeholdelse af strandenge, levende hegn og anden naturpleje. Hertil naturligvis vedligehold af folde, indhegninger, produktionsbygninger, udstyr og maskiner.

Derfor er vi i Hedeland Golfklub også med til at støtte op om TAMU’s store arbejde med de unge mennesker, så de kan få en uddannelse og en meningsfuld tilværelse - og vi får plejet vores bane! Det må da vist være det man kalder en ”win-win-situation”.

Jeg håber, at alle vil tage godt imod vores ny ”greenkeeper assistenter” og behandle dem godt.

På vegne af Baneudvalget og greenkeeperne vil jeg ønske alle en god golfsæson og tag nu godt imod vores nye ”medlemmer”. 

Baneudvalgsformand
Michael Willumsen