Banenyt juli

Oprettet d. 3. juli 2019

Banenyt juli 2019

I begyndelsen af juni ansatte vi Rickey som ny medarbejder i greenkeeperafdelingen. Rickey er uddannet greenkeeper og har arbejdet på 2 andre baner, inden han nu er kommet til Hedeland Golfklub. Rickey skal i første omgang være som sæsonarbejder i 2019, men vi håber at der med tiden kan blive plads til en fultidsansættelse.
Senere på måneden fik vi bevilliget en ny maskine til at lufte greens og greensomgivelser med. Det er en maskine, som ved hjælp af 3 spyd og komprimeret luft, som udløses nede i jorden, lufter vækstlaget. Vi vil stadig propprikke greens, hvor vi fjerner dødt plantemateriale og topdresser. I højsæsonen vil vi nu lufte greens med denne nye maskine, som næsten ikke påvirker spilleoverfladen. Det betyder, at vi kan lufte forskellige greens på vilkårlige dage, uden at det samlede indtryk af banen ændres. I vil ikke blive påvirket eller føle en forringelse på de dage, hvor vi lufter. Det er en klar fordel, både for jer medlemmer og for vores gæster, der kommer i løbet af sæsonen. De drastiske lufteopgaver vil således blive udført i foråret og i august/september måned. Altså flere dage med god spillekvalitet.
Banen er stadig påvirket af det tørre vejr, vi havde i sommeren 2018. Det er især fairways, der ikke har den forventede kvalitet og græssammensætning. Vi eftersåede alle fairways i september 2018. Flere steder er græsset ikke spiret tilfredsstillende, og der er behov for yderligere eftersåning i det kommende efterår. Kvaliteten af vores greens er tilfredsstillende, og vi prøver at holde en ensartet hastighed, jævnhed på hele banen. Kvaliteten kan svinge på grund af tørke, regn og de timer, vi har til rådighed i løbet af en arbejdsuge. Vi klipper greens alle ugens 7 dage, ruller 2 gange om ugen og topdresser ca. hver 3 uge. Det er alt sammen for at holde en konstant kvalitet på vores greens.
Roughen er en visuel smuk del af vores golfbane. Det høje uklippede græs giver farveforskel og definerer banen og det enkelte golfhul og dets forløb. Vi klipper udvalgte områder for at øge muligheden for at finde boldene, hvis der bliver slået lidt skævt. På nuværende tidspunkt er der klippet rough på hele par 3 banen, og mange udvalgte steder på 18 hulsbanen. Store dele af den resterende rough er sprøjtet med lovligt pesticid, og her afventer vi virkningen af sprøjtningen. Afhængig af fugtighed og temperatur kan virkningen vare fra 3-6 uger inden ukrudtet er visnet ned. Herefter vurderer vi, om det er nødvendigt at justere og klippe mere rough. I flere år har vi haft glæde af får og lam på banen. Desværre har vi ikke fået den lovede fåreflok i år. I baneudvalget drøfter vi på nuværende tidspunkt, om vi har mulighed på at anskaffe vores egne får til den fremtidige banepleje.
Inden længe begynder vi på renovering af vores bunkers. Alle bunkers nedlægges, og nye vil komme til på nye steder, som passer bedre til det golfudstyr, vi anvender i 2019. De nye bunkers vil være synlige, og der vil være færre af dem. Til gengæld kommer der lavninger omkring greens, som vil give nye og spændende udfordringer på alle niveauer.