Lokale og midlertidige lokale regler

  1. Banemarkeringer:

     Hvide pæle:                              Out of bounds.

     Røde/pæle/plader:                     Strafområder

     Blå pæle/afstribning:                  Areal under reparation.

     Blå pæle med grøn top:           Område med spilleforbud

    

  1. Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1. Ekstra mulighed for lempelse, når sprinkler er tæt på greenen og på spillelinjen: Bold i det generelle område: Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.
  1. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 14 og 16, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
  • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet på hul 14 og 16 inden for tre minutters søge tid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
  • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søge tid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  1. Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokal regel E-5

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER

     Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

 

     Midlertidige Lokale Regler – se opslag i klubhus eller på starterhus.

     Godkendt af DGU

 

___________________________________________________________________________