Indkaldelse til generalforsamling den 5. november 2015

Oprettet d. 19. oktober 2015

Indkaldelse til generalforsamling for Hedemændene  

Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.00 i Hedeland Golfklub

  

Dagsorden

1.      Velkomst

2.      Valg af Dirigent

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Fremlæggelse af regnskab

5.      Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde    senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)

6.      Fremlæggelse og vedtagelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent

7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen (alle nuværende medlemmer er villige til genvalg)

8.      Valg af revisorer

9.      Eventuelt

 

Der vil til generalforsamlingen blive serveret et glas rødvin og en let osteanretning.

I kan tilmelde jer i Golfbox – Hedemændene generalforsamling

 

Hedemændene

Mogens Nisted

 

 

 

Hedemænd udvalg

  •  Mogens Nisted
  •  Leif Braunstein
  •  Klaus Hemp
  •  Johnny Schou Nielsen
  •  Johnny Villumsen
  •  Mikael Horup
  •  Svend Søhus Stauning
Se kontaktoplysninger

Hedemændenes
sponsorer