Regler for trolleytilladelse i vinterperioden

 

  1. Skriftlig ansøgning vedlagt lægeerklæring indsendes til sekretariatet.
  1. Lægeerklæringen skal oplyse om årsagen til dispensation, eventuelt sygdommens art.  
  1. Der kan maksimalt gives tilladelse til kørsel med trolley ved generelt vognforbud indtil 1. april.
  1. Tilladelsen gælder letvægtsvogn – let bag, med ½ sæt køller. Vognen må ikke have hjælpemotor. En let vogn som f.eks vore udlejningstrolleys vejer ca. 4,5 kg.
  1. Der kan i specielle tilfælde gives tilladelse til en kortere periode, f. eks 3 måneder.
  1. Tilladelsen er personlig.
  1. Chefgreenkeeperen kan uden varsel forbyde brug af trolley, når baneforholdene påbyder dette.
  1. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af tilladelsen.

 Sekretariatet

 

Hedeland Golfklubs
sponsorer

Banen er åben

Opdateret 22. maj 2017 kl. 14:07

Tirsdag den 23. maj propprikker vi greens. Der arbejdes fra tidlig morgen så vi er foran de første der spiller. Greens vil igen være fuldt spilleklar efter kl. 11.00.

5. green er i spil med blå pæle omktring de nye tørv. Hele området er med spilleforbud. SE blå spraystreg.

Venlige hilsner

Greenkeeperne

Midlertidig regelinfo

Fårefolde er en del af banen (through the green). Bolden skal spilles.

Husk at rette nedslagsmærker.