Lokale og midlertidige lokale regler

1.   Banemarkeringer:

      Hvide markeringer:                         Out of bounds.

      Gule markeringer:                           Vandhazard.

      Røde markeringer:                          Parallel vandhazard.

      Blå markeringer:                             Areal under reparation.

      Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud.

     

      Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

2. Der kan opnås lempelse for ”ikke-flytbare forhindringer” på spillelinjen tæt på green jfr. Regelbogens Tillæg 1, afsnit A, stk. 4a.

3.  Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert:

at en bold ligger i vandhazarden bag 1. hul, og spilleren vælger ikke at spille bolden som den ligger, må spilleren enten gå frem efter Regel 26-1a eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen bag vandhazarden.

at en bold ligger i vandhazarden på 9. hul, skal spilleren med ét straffeslag enten gå frem efter Regel 26-1a eller 26-1b.

at en bold ligger i vandhazarden på 16. hul, skal spilleren med ét straffeslag gå frem efter Regel 26-1a eller 26-1b.

4.   Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i vandhazarden på 14. hul, må spilleren spille en bold provisorisk jvf. Regelbogens Tillæg 1, afsnit A, stk. 5.

5.   Gule, røde og blå pæle, plader og/eller afstribninger samt afstandsmarkeringer er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

6.   Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

 STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER

      Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

7.   For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Godkendt af DGU januar 2017

 9.  Midlertidige Lokale Regler – se opslag i klubhus eller på starterhus.

 

 

Hedeland Golfklubs
sponsorer

Banen er åben

Opdateret 16. aug 2017 kl. 11:01

Der er normale baneforhold.

Venlige hilsner

Greenkeeperne

Midlertidig regelinfo

Fårefolde er en del af banen (through the green). Bolden skal spilles.

Husk at rette nedslagsmærker.